Общи условия за ползване

І. СТРАНИ

Чл.1Тези Общи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите уреждат отношенията между  Доставчика и Потребителя на настоящия електронен магазин www.vendemi.com .

Чл.2 Страни по тези общи условия  са:

1.Фирма  “ПАКТ 1 “ ЕООД..,регистрирана в гр.Силистра, ЕИК: 200245261 ,със седалище и адрес на управление гр.Силистра 7500,ул.”София “12А, собственик на  настоящия електронен магазин www.vendemi.com наричана за краткост ДОСТАВЧИК

2.Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило  с тези Общи условия във връзка с закупуването на предлаганите стоки чрез сайта на електронен магазин  www.vendemi.com, наричано за краткост от тук нататък ПОТРЕБИТЕЛ.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ

 Чл.3ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ  каталог с оферти за покупка на стоки, а ПОТРЕБИТЕЛЯ  може да закупува предлаганите в сайта на електронния магазин стоки като направи заявка и заплати съответната  цена при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на тези Общи  условия, както и на допълнително

посочените изисквания за конкретни стоки, когато има такива.

 

ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.4 При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да въведе адреса,който ще се използва за доставка, име и фамилия, е-mail, телефони за връзка

 Чл.5 За да получи право да направи валидна заявка  за покупка на предлаганите в www.vendemi.com , стоки е необходимо  ПОТРЕБИТЕЛЯТ да отбележи в полето “Съгласен съм с Общите условия за покупко- продажба чрез сайта” своето съгласие и чрез бутон “КУПИ”да извърши електронно изявление по смисълана Закона за електронния документ и електронния подпис, като така декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

ЧЛ.6 ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на изявлението по чл.5 като изпраща  автоматично съобщение до електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което съдържа данни за кореспонденция с ДОСТАВЧИКА и текста или електронна препратка към текста на Общите условия.

 

ІV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ЧЛ.7 Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от ДОСТАВЧИКА, като не нужно изрично уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.Редактираният текст се качва в секцията Общи условия.

 

V. ПРЕДЛАГАНЕ НА СТОКИТЕ И ЦЕНИ

 ЧЛ.8 Стоките, които се предлагат на сайта www.vendemi.com ,

се подреждат във форма на оферти по различни критерии,съобразно класификациите в сайта.

ЧЛ.9 Офертите съдържат информация за предлаганите стоки, цени и  снимки на продуктите,актуални към момента на преглед.

ЧЛ.10 Всяка указана цена на отделен продукт е за  един брой.Всички цени са в български лева, с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

ЧЛ.11 Крайната цена на поръчката се формира като сбор от цените на поръчаните стоки.Разходите по доставката са за сметка на ДОСТАВЧИКА.

ЧЛ.12 За стоките ,които се продават на промоция или с отстъпка се указват задължително двете цени – редовна и промоционална.

 

VІ. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

ЧЛ.13 За да направи покупка на дадена стока от сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително трябва:

1/ Да попълни предоставения от сайта формуляр за заявка за покупка и доставка на стоки .

2/Да предостави точни данни за лицето, което ще получи стоката, а също и точното място /адрес/ на доставката – офис на куриер в съответното населено място в Република България.

3/ В заявката да посочи точно вида стоката ,каталожния номер,цена ,размер,брой и другата изисквана  от ДОСТАВЧИКА информация.

 ЧЛ.14 Поръчването на определена стока се извършва:

1/ Чрез натискане на бутона “ДОБАВИ  В КОШНИЦАТА” и “КУПИ “ в офертата на желаната стока.По този начин ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично потвърждава своята заявка и се съгласява с Общите условия,които са публикувани на сайта,като маркира квадратчето с надпис”Приемам Общите условия на сайта”иКУПИ”. Тези действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ са волеизявление,което обвързва със силата на договор ПОТРЕБИТЕЛЯ  и ДОСТАВЧИКА , в съответствие на описаните в този документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

2/ След направена и потвърдена поръчка от ПОТРЕБИТЕЛЯ ,сайтът  му изпраща автоматично електронно съобщение за потвърждение на регистрираната заявка.

ЧЛ.15 След регистриране и получаване на заявката ДОСТАВЧИКЪТ се свързва чрез телефонно обаждане или електронно съобщение с ПОТРЕБИТЕЛЯ  в срок до 2 /два/

работни дни за потвърждение на поръчката или за невъзможност за изпълнение поради липса на даден артикул от заявката.Направените поръчки в официалните неработни дни

-събота, неделя или официални празници, се обработват в първия следващ работен ден.

ЧЛ.16 Работното време за приемане на поръчки в сайта е от  10.00 часа  до  17.00 часа, от понеделник до петъксъбота : от 10.00 часа до 12.00 часа.Заявките,които са постъпили след обявеното време се обработват на следващия работен ден.

ЧЛ.17Проблеми при изпълнение на поръчката са възможни поради някои от следните причини- ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил грешен или непълен адрес за доставка,не е посочил телефон за контакт или данните за направената поръчка са непълни .При такива обстоятелства ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност.

ЧЛ.18 Ако една или всички поръчани от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки не са в наличност  ДОСТАВЧИКЪТ ще се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ в най-кратък срок,ако поръчката е направена съобразно изискванията и съдържа пълната информация.

ЧЛ.19 Не се приемат и изпълняват поръчки на лица под 18 години.

ЧЛ.20 По отношение на размерите , в сайта се предлага ориентировъчна информация,която да улесни преценката на съотвенния номер ,като са посочени съответствия за всеки номер като дължина на стелката  в сантиметри.ДОСТАВЧИКЪТ допуска все пак разминавания между обявения и действителния размер, за което не носи отговорност.

 

 VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

ЧЛ.21 Поръчаните стоки се доставят на посочения от клиента адрес на офис на куриера като  ПОТРЕБИТЕЛЯТ  има задължението да отиде до офиса на куриера и да получи стоката.

ЧЛ.22 Поръчаната стока се доставя до .3. / три /  работни дни на  посочения в заявката адрес на офис на куриера само ако поръчката е потвърдена от ПОТРЕБИТЕЛЯ и адресът за доставка е валиден и посочен точно.

 ЧЛ.23 Заявената и поръчана стока се доставя подходящо опакована според вида и и ползвания транспорт за доставка.

ЧЛ.24 При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или друго лице ,посочено при заявяването като негов представител подписват придружаващите я документи, слежещи за потвърждение, че стоката е доставена.

ЧЛ.25 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се яви за да получи заявената от него стока в офиса на куриера до 3 /три/работни дни след получаване на известие от куриера,че стоката е налична в офиса на куриера, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.При ново потвърждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да получи стоката и след изтичане срока на доставка,когато се е явил  на адреса на офиса на куриера,той ,ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да я получи като започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението му като следва да заплати и всички разходи по доставката /т.е. следва да заплати сумата на поръчката заедно с разходите за първата и втората доставка/.

ЧЛ.26 При доставка  ДОСТАВЧИКЪТ  предлага  опция “Преглед и тест”

Чл.27 При желание на  ПОТРЕБИТЕЛЯТ да върне закупената от електрония магазин www.vendemi.com ,ПОТРЕБИТЕЛЯТ  заплаща съответните куриерски такси за връщането на стоката на посочения ДОСТАВЧИКА адрес.

ЧЛ.28 Плащането при доставка  /наложен платеж/ става като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща при получаване на стоката дължимата сума на куриера.

 

VІІІ. РЕКЛАМАЦИИ, ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ  НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

 ЧЛ.29 Всички предлагани стоки са с търговска гарация, удостоверена със съответната гаранционна карта .В тази гаранционна карта са описани срока , условията и начините за гаранционно обслужване.

ЧЛ. 30 Според ЗЗП , ПОТРЕБИТЕЛЯТ  има право на рекламация при :

а/констатирани липси

б/дефекти на стоката – сцепване на кожата,пречупване на ходилото,разлепяне на ходилото,счупване на тока,разменени номера, паднали орнаменти като капси, токи или пайети,разшиване на кожата

в/несъответствие с обявената търговска марка

ЧЛ.31 Рекламации не се приемат в следните случаи :

а/ паднали капачетата на токовете

б/ обелени върхове ,бомбета на обувките

в/ пропускане на вода

г/ повреди в резултат на удар или лоша поддръжка

 

ЧЛ.32 При рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати закупената стока почистена ,в добър външен вид,придружена от документа за наложен платеж.

ЧЛ.33 ДОСТАВЧИКЪТ  приема рекламации в срок от 30 дни от получаването на заявената стока при описаните в ЧЛ.30 случаи.

ЧЛ.34 Рекламации:

1/  при явни дефекти се предявяват до 5 дни след получаването  на стоката.Транспортните разходи по връщане на продукт при явни дефекти са за сметка на ДОСТАВЧИКА

2/ при възникнал отстраним дефект обувните изделия се ремонтират в срок от

30 /тридесет/работни дни като обратното връщане е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3/ при дефекти ,получени от неправилна експлоатация  ДОСТАВЧИКЪТ  не приема рекламации.

ЧЛ.35 Съгласно ЗЗП  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок от 14/четиринадесет/ дни от получаването на стоката да  я върне или замени като са спазени следните условия:

1/Стоката е със запазен търговски вид –не е скъсана, не е надраскана ,не е носена

2/Стоката е в запазена оригинална опаковка с всички консумативи или аксесоари,в случай ,че е имало такива, включени към нея

3/Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ

4/Стоката е придружена от всички документи ,с които е била получена.

ЧЛ.36 За да упражни право на отказ от договора за покупка на стока от разстояние,съгласно ЗЗП в 14 дневен срок от получаването на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА чрез ясно и недвусмислено заявление /писмо ,изпратено по пощата или писмо по електронна поща/,в което се съдържа решението за отказ заедно с информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ,предявяващ отказа: имена, географски адрес,телефонен номер, факс или електронен адрес

ЧЛ.37 За да се откаже от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва и изпраща следния

Формуляр за отказ от договор за покупка от разстояние”:

 

1.До……………………. /Името на Доставчика,  географски адрес и електронен адрес/

     2.С настоящото писмо уведомявам ,че се отказвам от сключения от мен договор за покупката на следните стоки:……………………./Каталожен номер на поръчаната стока,номер на поръчката/

      3.Поръчано на …………/дата/ ,получено на ……………/дата/

      4.Име ,фамилия на ПОТРЕБИТЕЛЯ

      5.Адрес, телефон на ПОТРЕБИТЕЛЯ

      6.IBAN номер на сметка  и банка при възстановяване на сумата за отказаната стока

      7.Подпис на ПОТРЕБИТЕЛЯ /в случай ,че настоящият формуляр е на хартия/

       8.Касова бележка или вкитанция за наложения платеж,гаранционна карта

Изтегли формуляра от тук:  Формуляр

 

ЧЛ.38 Връщането на стоката, която е обект на отказа,трябва да бъде направено в срок от 14/четиринадесет / дни след деня ,в който ПОТРЕБИТЕЛЯ е информирал ДОСТАВЧИКА . За целта  е попълнил и изпратил формуляра за отказ от договора за покупка от разстояние .

ЧЛ.39Възстановяването на суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ при отказ се извършва от ДОСТАВЧИКА в 14-дневен срок от получаването на стоката,предмет на отказа, и попълнения формуляр за отказ.Разходите по изпращането на стоката обратно при отказ е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.Възстановяването на суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ  се извършва по банков път по спосочения във формуляра номер на сметката.

ЧЛ.40 При регистрирани три отказа за приемане на поръчка от профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ ,адрес или име, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва право да отказва изпълнение на следваща поръчка за този ПОТРЕБИТЕЛ.

ЧЛ.41 При връщане на стока ,закупен от сайта ,е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се придържа към настоящите Общи условия .ДОСТАВЧИКЪТ отказва да приема пратки, изпратени за възстановяване на сума с опция “Наложен платеж”.

ЧЛ.42При желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен от настоящия сайт артикул поради несъотвествие на размер или др., той трябва да изпрати стоката ,за която се иска замяна обратно по куриер на адрес :гр.Силистра,7500 ул.”София”№12А,за фирма “ПАКТ 1”ЕООД. за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и при спазване на условията посочени в ЧЛ.35 на настоящите общи условия.Замененият артикул се изпраща обратно на ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочен от него адрес на офис на куриер  и за негова сметка.

 

IX. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ЧЛ.43 Заплащането на поръчаните и доставени стоки и куриерските услуги се извършва по следните начини :

  • заплащане на поръчаните обувки при доставка чрез наложен платеж

 

Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧЛ.44 ДОСТАВЧИКЪТ има право:

-да поставя електронни препратки към други интернет страници и начини за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица,включвайки електронни препратки към други уебсайтове и потребителски профил

-да събира и ползва информация от своите потребители,ксгато те се регистрират:

име,презиме,фамилия,адрес, професия, пол,възраст,телефон, електронен адрес и друга информация,която се използва при заявяване,получаване или ползване на предоставяните от ДОСТАВЧИКА стоки и услуги, участие в томболи, промоции, анкети, формуляри и др.,като тези данни и информация ДОСТАВЧИКЪТ ще използва при спазване на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

-да изпраща персонални съобщения за промоции или актуални оферти на електронния адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ,освен ако същия изрично е отказал това като е уведомил ДОСТАВЧИКА  по e-mail за това свое желание.

– при прекратяване на договора  да предприеме действия по деактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

ЧЛ.45 ДОСТАВЧИКЪТ:

-се грижа информацията  в електронния магазин  www.vendemi.com да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата

-не гарантира ,че достъпът до магазина ще бъде навременен, сигурен ,непрекъсваем и свободен от грешки ,доколкото това е извън волята ,възможностите и контрола  му

-да спазва българското законодателство,настоящите Общи условия,Интернет етиката ,правилата на добрите нрави и морала

-не носи отговорност за липса на достъп до магазина,както и за необработването или ненавременно обработване на заявки за покупка при обстоятелства извън неговия контрол- случаи на непреодолима сила,случайни събития или проблеми в интернет.

-доколкото не разполага с възможност да променя ,контролира или влияе върху качеството и годността на заявените стоки не отговаря за несъответствието им с приложими нормативни изисквания

-не носи отговорност за вреди,причинени върху софтуера,хардуера или телекомуникационните съоражения или загуба на данни,изтекли от материали или ресурси,търсени,заредени или използванипо какъвто и да било начин чрез него

-доколкото няма възможност и задължение и не контролира Интернет страниците или ресурсите,станали достъпни чрез поставени електронни препратки в магазина или потребителския профил не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите,намиращи се на тези страници и ресурси в Интернет

-не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи,произтекли от ползването,достъпа или характера на тези материали

-няма задължение и обективна възможност да контролира начина ,по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва магазина

 

ЧЛ.46ПОТРЕБИТЕЛЯТ  има право:

-да има достъп в режим онлайн до ДОСТАВЧИКА,при спазване на условията и изисквонията за достъп, освен при обстоятелства извън контрола на ДОСТАВЧИКА-случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в  интернет

-да има достъп  и възможност за корекция до личните си данни в онлайн режим

-да откаже да получи заявената от него стока при спазване на законовите изисквания/Закон за задълженията и договорите, Закон за защита на потребителите/  и описаните настоящи Общи условия

-да получи в пълен размер заплатени от него суми в случаи на недължимо платено

-да поиска по всяко време заличаване на профила си ,като това става само след изпълнение на всички валидно подадени заявки и съответното заплащане на дължимите цени и разходи за доставки.

 

ЧЛ.47 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

– да спазва българското законодателство,настоящите Общи условия,правилата на морала и добрите нрави в Интернет

-да спазва реда и условията за предявяване на рекламации или искания за замяна на поръчани стоки,които са публикувани в сайта на електронен магазин www.vendemi.com  и декларира ,че се счита за задължен с този ред и условия

-да посочва точна,достоверна и валидна информация във връзка с направените от него заявки за доставка и получаване на заявената стока

-да заплати цената на заявената от него стока

-да заплати разходите по доставката, освен в изрично договорени или обявени от ДОСТАВЧИКА случаи

-да получи стоката ,която е заявил

-да полага всички грижи и мерки за опазване на паролата си

-да не предоставя паролата си на трети лица и да уведомява ДОСТАВЧИКА в случай ,че е отрил неправомерен достъп до потребителския си профил, или при вероятност от такъв

-с оглед сигурността за опазване на паролата си ,да прекратява сесията ,при която е влязъл в профила си като използва бутон «изход»

-да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права,включително и правото на интелентуална собственост

– да не копира,разпространява или ползва текстове, картини,образи или части от сайта без изрично разрешение на ДОСТАВЧИКА

-да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за случаи на извършено или открито нарушение при ползване на магазина

-да не се представя за друго лице или на група хора,които не е упълномощен да представлява или да въвежда в заблуждение трети лица за самоличността си

-да не се намесва в правилното действие на системата,да не осуетява процедури по идентификация на себе си или на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му,да не пречи на други потребители да използват магазина

-да не извлича чрез технически средства или технически начин информационни ресурси или части от тях,принадлежащи на бази данни,разположени в магазина и по този начин да не създава собствени бази данни в какъвто и да било вид.

-да не извършва злоумишлени действия па смисъла на настоящите ОБЩИ ПРАВИЛА

 

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 ЧЛ.48 Договорът между страните се прекратява при следните случаи:

1/По желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване изискването за писмено потвърждение на желанието си и приключване изпълнението на всички заявени поръчки ,както и заплащането им

2/преустановяване дейността на ДОСТАВЧИКА

3/прекратяване поддържането на магазина

4/с едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задължения по договора или в предвидените от закона случаи.

ЧЛ.49Потребителят е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи,включая и разходи за платени адвокатски възнаграждения,платени обезщетения ,деловодни разноски,които са настъпили в резултат на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнението на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по този договор,нарушаване на българските закони,настоящите Общи условия ,добрите нрави и етиката в Интернет.ПОТРЕБИТЕЛЯТ  е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и за всички вреди ,настъпили в резултат от дествията на трети лица,на които ПОТРЕБИТЕЛЯ е предоставил паролата си.

ЧЛ.50 Страните декларират ,че в случай ,че е налице недействителност на отделни части от Общите условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия,като отделните недействителни клаузи ще се считат за заместени по право от повелителните правила на закона.

ЧЛ.51Всички спорове между страните се решават в дух на сътрудничество и добра воля.При непостигане на съгласие,всички неразрешени споровепородени от този договор или отнасящи се до него,включая и спорове ,свързани с неговото тълкуване,недействителност,както и спорове свързани с непълноти в договора ,ще бъдат решавани по съдебен ред от компетентния съд в гр.Силистра

ЧЛ.52Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща,натискане на бутон на страница със съдържание,което се попълва от ПОТРЕБИТЕЛЯ или отбелязване в поле в уебсайта на ДОСТАВЧИКА и други подобни,доколкото това изявление е записано технически пи начин позволяващ да бъде възпроизведено.

ЧЛ.53 Във връзка и за целите на настоящете ОБЩИ УСЛОВИЯ използваните в тях термини и изрази имат следното значение:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ-предоставянена услуги от

при които страните не се намират на едно и също място

  – УЕБСАЙТ/САЙТ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес(URL) по протокол HTTP , HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържа файлове,програми,текст,картина,звук, изибражение или други материали или ресурси

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА е обособена и съставна част от уебсайт

WWW.VENDEMI.COM   е уебсайт за електронна търговия за продажба на стоки от разстояние /ДОСТАВЧИК/,които се доставят след изрично заявяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛ е физическо лице,навършило 18 години,или юридическо лице,което е регистрирано в Р България и се е съгласило с настоящите Общи условия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ  е обособена част от сайта,която съдържа информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ и е предоставена от него при регистрацията му и се съхранява от www.vendemi.com  като достъпът до този профил става чрез въвеждане на потребителско име и парола.Потребителският профил позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯда разглежда и редактира данните ,които е въвел при регистрацията си,записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазин за електронна търговия www.vendemi.com както и да променя паролата си за достъп и др.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ е избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ уникален код от букви и или цифри,чрез който той се индивидуализира в www.vendemi.com

-ПАРОЛА  е избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ набор от символи,които заедно с потребителското име го индивидуализира и му дава възможност да извършва валидни заявки за закупуване на стоки в www.vendemi.com

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА  е връзка ,обозначена в определена интернет страница,която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.