ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

www.vendemi.com държи на конфиденциалността и отговорното отношение при ползване на личната информация,която събираме от клиентите на нашия сайт.Когато ни предоставяте информация, Вие се съгласявате www.vendemi.com да използва тази информация,както сме посочили по-долу.

1.Какъв тип информация събираме:
Типът информация,която може да събираме е имена,адрес,телефонни номера, адрес на електронна поща и друга информация,която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през сайта.

2.Как може да ползваме личната информация:
ние от www.vendemi.com може да използваме предоставената от Вас лична информация за регистрация, за обработване на поръчки и доставки на стоки,а също и за връзка с Вас за промоции,актуална информация или запитвания.

3.Предоставя ли се лична информация на трети лица:
Ние от www.vendemi.com няма да продаваме,отдаваме или умишлено да предоставяме или разкриваме на трети лица лична информация,която сме получили от клиенти ,освен в изискваните от закона случаи,при изпращане на пратки за клиенти или ако сме получили предварително съгласието им.

4.Как защитаваме личната информация:
Ние от www.vendemi.com вземаме предпазни мерки за да защитим конфиденциалността и сигурността на съхраняваната от нас лична информация,както и да я предпазим от неоторизирано или случайно разкриване.До лични данни достъп имат само оторизирани служители, задължени да да третират тази информация като конфиденциална.Но въпреки мерките за сигурност не може да гарантираме,че неоторизирани лица няма да получат достъп до лични данни.

5.Промени в политиката за защита на личните данни:
Ние от www.vendemi.com си запазваме правото да променяме политиката за защита на личните данни,като всички промени ще публикуваме на сайта за информация на посетители и клиенти.

6.Нормативни изисквания:
Настоящата политика е част от Общите условия за ползване на този сайт ,съобразена е със Закона за защита на личните данни ,както и със законите на РБългария.